Maquinària Murillo-Equilibradores Silver
Equilibradors

Equilibradores

Balancers
 
Maquinària Murillo-Equilibradores Silver
Equilibradors

Equilibradores

Balancers
 
 
 
PRINCIPAL
 
PRODUCTES i SERVEIS
 
EMPRESA
 
MAPA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Qui som
 
Maquinària Murillo-Equilibradores Silver
Equilibradors

Equilibradores

Balancers

  
Maquinària Murillo-Equilibradores Silver
Carrer Font Nova, 24 
08202 Sabadell - Barcelona

Telèfon: 93 725 87 90/691 235 893
Fax: 93 725 09 15
email: maquina.murillo@equilibradores-silver.com
 


  Què fem

Equilibradors

Equilibradors Equilibradores Balancers

La nostra empresa es dedica principalment als equilibradors estàtics de càrrega, de 1/2 a 100 kg de capacitat de la càrrega.

EQUILIBRADORS SILVER:

SUPORT PER LA SUSPENSSIÓ EQUILIBRADA D´ÚTILS I EINES PORTÀTILS

Regulable a voluntat per aconsseguir major o menor graduació dels pesos a suportar
L´eina sospesa queda perfectament equilibrada a qualsevol altura
Dispositiu de seguretat en cas de ruptura del motlle principal
Sistema de bloqueig manual del tambor
Màxim rendiment de les eines sospeses
Esforç físic pràcticament nul, possibilitant llibertat i precisió en el treball

L´ús de l´equilibrador Silver garantitza una perfecta precisió, manejabilitat i rendiment de l´aparell suspés amb independència del seu pes, dimenssions, ubicació o qualsevol altre circumstància que impedeixi la màxima efectivitat de l´eina utilitzada.

CARACTERISTIQUES:

-Carcassa robusta construida d´alumini fos
-Cable en material d´acer inoxidable
-Tambor cònic d´alumini en els models ´S´ amb l´acanalat del cable mecanitzat i pulit. Aquest tambor llisca sobre rodaments de boles
-Tambor cilíndric en els models ´V´, amb l´acanalat del cable mecanitzat i pulit
-Motlle principal allotjat en el tambor d´acer, fabricat amb fleix suec d´alta qualitat, resistència i durabilitat
-La càrrega suspesa queda perfectament equilibrada a qualsevol altura
-Capacitat de càrrega regulable a voluntat
-Brida ajustable al cable, que permet col·locar l´eina a l´altura convenient
-Limitador de carrera de cable en el seu màxim recorregut (models ´S´): evita danys a l´aparell i a l´operari, impedint que surti accidentalment el cable fora del tambor
-Ganxo de suspenssió superior, giratori 360º, amb rodaments de boles
-Doble ull de seguretat a la part superior de la carcassa per la fixació d´un segon ganxo
-Corrons guia-cable i tope en els models ´S, VJ-7, VJ-8 i VJ-9´
-Dispositiu de seguretat automàtic en cas de trencament del motlle principal en els models ´S, VJ-7, VJ-8 y VJ-9´
-La sèrie SB va equipada amb un mecanisme de bloqueig manual del tambor, que permet:

Bloquejar la càrrega a qualsevol altura
Despenjar la càrrega mantenint-se el cable al mateix nivell
Canviar el cable sense desmontar ni modificar la regulació de la tensió del motlle principal

Nuestra emprea se dedica principalmente a los equilibradores estáticos de carga, de 1/2 a 100 Kg de capacidad de la carga.

EQUILIBRADORES SILVER:

SOPORTE PARA LA SUSPENSIÓN EQUILIBRADA DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES

Regulable a voluntad para lograr mayor o menor graduación de los pesos a soportar
La herramienta suspendida queda perfectamente equilibrada a cualquier altura
Dispositivo de seguridad en caso de rotura del muelle principal
Sistema de bloqueo manual del tambor
Máximo rendimiento de la herramienta suspendida
Esfuerzo físico prácticamente nulo, posibilitando libertad y precisión en el trabajo

La utilización del equilibrador Silver garantiza una perfecta precisión, manejabilidad y rendimiento del aparato suspendido con independencia de su peso, dimensiones, ubicación o cualquier otra circunstancia que impida la máxima efectividad de la herramienta utilizada.

CARACTERISTICAS:

-Carcassa robusta construida en aluminio fundido
-Cable en material de acero inoxidable
-Tambor cónico de aluminio en los modelos ´S´ con el acanalado del cable mecanizado y pulido. Dicho tambor se desliza sobre rodamientos de bolas
-Tambor cilíndrico en los modelos ´V´, con el acanalado del cable mecanizado y pulido
-Muelle principal alojado en tambor de acero, fabricado con fleje sueco de alta calidad, resistencia y durabilidad
-La carga suspendida queda perfectamente equilibrada a cualquier altura
-Capacidad de carga regulable a voluntad
-Brida ajustable al cable, que permite colocar la herramienta a la altura conveniente
-Limitador de carrera de cable en su máximo recorrido (modelos ´S´): evita daños al aparato y al operario, impidiendo que se salga accidentalmente el cable fuera del tambor
-Enganche de suspensión superior, giratorio 360º, con rodamiento de bolas
-Doble ojo de seguridad en la parte superior de la carcassa para la fijación de un segundo enganche
-Rodillos guía-cable y tope en los modelos ´S, VJ-7, VJ-8 y VJ-9´
-Dispositivo de seguridad automatico en caso de rotura del muelle principal en los modelos ´S, VJ-7, VJ-8 y VJ-9´
-La serie SB va equipada con un mecanismo de bloqueo manual del tambor, que permite:

Bloquear la carga a cualquier altura
Descolgar la carga manteniéndose el cable al mismo nivel
Cambiar el cable sin desmontar ni modificar la regulación de la tensión del muelle principal
  Horari

Treballem de 08 a 14.30 hores. Tanquem els Dissabtes i Diumenges. No fem vacances.

Trabajamos de 08 a 14.30 horas. Cerramos los Sábados y Domingos. No hacemos vacaciones.

   


2004 - 2014 APLIEUROPA S.L. CIF: B17635004   Avís legal